17 de set. 2007

Eleccions


Les eleccions són el moment en què de manera més visible s’exerceix la democràcia. O sigui: és el moment en què de manera més visible la ciutadania tria aquells que han de dirigir la societat en un determinat àmbit, en funció dels programes i criteris que hagin exposat.
El problema és que hi ha molta gent que considera que això no serveix de res, que és simplement un acte formal que no permet realment triar els criteris de govern, perquè els tals criteris estan ja marcats pels qui realment tenen el poder (bàsicament econòmic) en la societat. I perquè, a més, tothom qui arriba a governar acaba posant sempre per davant de tot el desig de perpetuar-se en el poder, i fent tot el que calgui per aconseguir-ho. I perquè, a més, quan un arriba a governar les temptacions de buscar el propi profit són sempre tan fortes que difícilment pot mantenir-se honest i al servei dels ciutadans. I perquè, a més, la propaganda és capaç d’enganyar molt i tapar la realitat de tal manera que un acabi votant una persona o un partit simplement atret per la demagògia, o per petits interessos mesquins, o pel fet de ser el candidat més o menys simpàtic.
Totes aquestes objeccions, lamentablement, tenen la seva raó. Però caldria assenyalar almenys dues coses:
Una, que la democràcia no consisteix només a votar quan toca. Consisteix també a crear opinió, ser membre actiu d’associacions, reivindicar espais de participació, protestar quan cal… També consisteix a convèncer els amics i coneguts que el món hauria de canviar i que no s’hi val a limitar-se a viure del que diu la tele. En resum, fer que els criteris i projectes que hom considera adequats avancin no només a l’hora de votar sinó també quan no es vota.
I dues, que, com s’ha vist prou aquests dies, no és indiferent que governi el PP o governi algú més civilitzat. O sigui que, encara que l’anomenada democràcia formal no sigui la cosa més brillant i eficaç del món, val la pena anar a les urnes per dir amb quin estil de govern i amb quina mena de governants possibles ens identifiquem i amb quin no.
Josep Lligadas
(Publicat en el número 34, abril de 2003)