6 de nov. 2009

Mossos


D’un temps ençà aquest cos policial català ha estat noticia: judicis, condemnes, actuacions exagerades i qüestionades, discrepàncies dins el mateix govern de la Generalitat… Als primers anys de la democràcia hom demanava el retorn d’aquesta institució com a alternativa a la “policia franquista i repressora”. Per desgràcia, sembla que tots els cossos policials del món són repressius, ja que formen part del sistema de domini de tot poder polític (normalment, braç del poder econòmic). Tanmateix hom esperaria que la principal missió fos de servei a la societat, a nivell de vigilància, prevenció, auxili, seguretat.De totes maneres, avui solament voldria apuntar dos aspectes relatius a la formació de les persones que volen ser membres d’aquest cos policial i que em resulten sorprenents (per no dir escandalosos):1. Els requisits previs per accedir a l’examen d’admissió. Copio directament de la plana web de la Generalitat: “Posseir el títol de graduat/da en educació secundària, de graduat/da escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior”.2. La preparació dins l’Escola de Policia: Durada 1 any (¡!)Amb el grau mínim de formació (ESO o FP de primer grau) ¿cóm es poden preparar unes persones, només amb un curs (1.200 hores lectives + 1.680 hores de pràctiques), per a ser “agents de l’autoritat”? Poden aprendre el mínim exigible sobre dret, legislació (general i catalana), defensa personal, psicologia, relacions humanes? Com podem encarregar l’ordre, el servei a la gent, la vigilància i altres tasques que corresponen a aquest cos? Com podem exigir un mínim de qualitat en una tasca tan important i delicada, amb aquests recursos formatius? Jesús Lanao