17 de nov. 2008

Avantatges socials injustos?

La nostra societat ofereix una sèrie d’avantatges i/o serveis a determinats col·lectius, com és el cas de pensionistes i jubilats, que d’entrada són d’agrair. Tanmateix la universalitat d’aquests avantatges o serveis pot ser injusta. Avui em vull referir, en concret, als dels transports urbans de Barcelona i rodalies. Una persona, jubilada, més gran de 65 anys, té dret a la tarifa reduïda (T-4), independentment de la pensió que cobri. Això si gestiona el seu carnet de pensionista a través dels Ferrocarrils de la Generalitat. En canvi, si ho fa per mitjà de l’Ajuntament de Barcelona, solament pot obtenir la reducció si cobra menys de 1.000 € al mes. Penso que hi ha dues incongruències bastant notables: primera, la diferència de criteris entre la Generalitat i l’Ajuntament; segona, que l’avantatge el tinguin pensionistes amb jubilació alta i, en canvi, no hi hagi cap reducció per a aturats, immigrants sense feina, etc. En aquest sentit hi veig una gran injustícia. És clar que aquests col·lectius més fumuts no acostumen (o no poden) anar a votar… Jesús Lanao