1 de jul. 2009

Un "GIM" a Viladecans

No és un nou mètode gimnàstic ni una beguda. Un “GIM” és un “grup d’interacció multicultural”que neix com a conseqüència dels cursos de gestió multicultural que s’han dut a terme a la ciutat, organitzats per la Confederació d’Associacions de Veïns i promoguts pel Consell Municipal de la Convivència.De fet el primer curs va tenir una vuitantena de persones (alguns tècnics municipals, molts membres d’entitats, estudiants universitaris, persones interessades en general) formant-se un cop per setmana durant nou mesos. Això va permetre, a part de compartir experiències i d’adquirir coneixements, anar formant un grup cohesionat que no s’ha limitat a escoltar, sinó que ha intentat posar en marxa algunes de les iniciatives suggerides en el curs, amb els criteris apresos. Certament posar en pràctica allò que s’aprèn i amb les contradiccions, èxits i fracassos que comporta, és una bona manera d’avançar. La segona part del curs ha consistit en un seminari de cinc setmanes, sobre aspectes pràctics del treball multicultural, en què han participat unes vint persones ja formades anteriorment.

El pas següent, proposat per la CONFAVC ha estat organitzar-nos com a entitat, una entitat vinculada a la Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans que actuï a la ciutat i que estigui coordinada amb altres “Gims” que han seguit un procés similar i que han nascut a diferents lloc de Catalunya per compartir experiències, reptes i recursos. Crec que la proposta conté elements ben interessants.

En primer lloc, és un luxe crear un grup de treball amb persones motivades i ja formades sobre un tema a voltes complex.Fins ara moltes d’aquestes persones col·laboraven amb el Consell Municipal de la Convivència, el qual té un ritme pausat, propi d’aquest tipus de consell, i depèn molt de la sensibilitat i bona disposició del consistori. Un canvi polític, de sigles o de voluntat, pot acabar amb aquest tipus d’activitat. Constituir-lo en entitat és d’entrada una pèrdua per al Consell, però a la llarga és una garantia d’estabilitat i de futur. Per a mi ha estat una bona tasca municipal, de les que prestigien la política, engegar un procés (fer que la gent es conegui, es formi i tingui iniciatives pròpies i independents) que es converteix en autònom i que a la llarga enriquirà el mateix Consell de la Convivència i contribuirà a cohesionar la ciutat. Això significa també una major maduresa del grup.De fet, llevat d’un parell d’excepcions, les associacions de veïns de Viladecans no han mostrat gaire interès pels temes multiculturals, o si l’han mostrat sovint ha estat d’una manera ben intencionada i políticament correcta però sense concreció. La vinculació amb el GIM i el suport de la CONFAVC sens dubte contribuiran, encara que sigui lentament o amb alguns desencontres, a anar situant de debò el tema multicultural dins del moviment veïnal.
Malgrat tot, les primeres reunions costen. Cal anar agafant confiança, resituar-se en un nou context. Però hi ha elements que ja de per si són molt positius com el fet que ja ara formen part del grup persones gitanes, marroquines, llatinoamericanes, un objectiu perseguit pel Consell de la Convivència però que fins ara no s’ha fet realitat. Tant de bo funcioni. Ja us ho explicarem.

Mercè Solé és treballadora social