12 de març 2010

Caixes masclistes


L’altre dia vaig fer un cop d’ull a uns fulletons de Caixa de Catalunya amb el títol “Dona. Saps com sóc. Saps què vull”. No sé si saben com som ni què volem, però vaig descobrir que l’entitat ofereix uns serveis que no sé si gosarien oferir als homes: el “pack noces”, per gestionar els regals dels casaments i els crèdits per pagar els “bodorrios”. El “préstec naixement” per quan “decideixes” tenir un fill (només tu?), també l’ajut “excedència”, per quan tu (i només tu) demanes l’excedència per dedicar-te a la família. També hi ha “solucions” per a la gestió de reparacions de la llar, telefarmàcia, consultes telefòniques a especialistes i assistència tècnica informàtica i tecnològica. La veritat és que si fos una oferta adreçada a tots dos sexes em semblaria interessant i tot. El problema és que continuen pensant que les dones: a) som bledes i només nosaltres pensem amb il·lusió en casaments i festes; b) l’atenció als fills i a la família continua sent tasca femenina; c) no sabem fer un arranjament de la casa ni gestionar-lo, tampoc no hi entenem de noves tecnologies. Després probablement la mateixa Caixa a través de la seva fundació farà no sé quants programes innovadors per a la promoció de la dona i per eradicar el masclisme. Però en la seva tasca diària fomenten els clixés més estúpids. Em vaig sentir senzillament insultada. Mercè Solé