24 de març 2010

L'última baula d'una cadena


Josep M., Maria, Roser i Núria Feliu. Editorial Azul. Barcelona 2009.
Magnífica aproximació a què significa conviure amb una malaltia mental severa. Són els testimonis d’una família (pare i tres filles) que han vist emmalaltir la mare i que l’han acompanyada en tots els moments del procés. Emotius, realistes, esperançats, afectuosos... Els relats de cadascun d’ells posen damunt la taula un tema tabú davant del qual sovint girem l’esquena. Mercè Solé