14 de gen. 2010

Les consultes sobiranistes


Les consultes sobre la independència de Catalunya que es van estenent arreu del país fan pensar en les dimensions internes de la política. Aquestes consultes en un temps de crisi econòmica i d´incertesa en l´encaix entre Catalunya, Espanya i Europa ens transporten de nou al que en podríem dir les dimensions “P” de la Política, tan necessàries i potser darrerament més oblidades. La Política, a més de les dimensions “G” (Gasiveria, Gestió, Girs tàctics, Govern ...) és també Passió, Pedagogia, Participació, Proposta Positiva, Programa...Potser la Població fa temps que s´està atipant de les lluites internes, dels individualismes, dels afanys de domini, de la crítica obsessiva als altres partits, sense proposar el propi programa, de les corrupcions, de la manca de llistes obertes, de les lentituds en les lleis electoral, territorial, de les incapacitats de gestió davant la crisi, etc. Les consultes instal·len de nou la utopia en la política i van donant la veu al Poble, obren esquerdes en el sistema massa rígid, posen qüestió estructures poc democràtiques. Tant de bo sorgissin altres iniciatives que apliquessin les dimensions “P” en les qüestions econòmiques, socials i culturals. Quim Cervera