4 d’ag. 2008

La Comissió Islàmica d’Espanya ha emès una fatua condemnant el terrorisme i Al Qaeda. Un pas valent i interessant, que ajuda a anar més enllà dels prejudicis i dels tòpics. Les quatre planes de fatua són una reflexió a partir de textos de l’Alcorà que ressalten aspectes bàsics de la vida musulmana: la recerca del bé comú, el respecte als altres, la resposta al mal amb el bé, el perdó. Us en transcrivim les conclusions:
1. Que l’Islam rebutja el terrorisme en totes les seves manifestacions, bé es tracti de la mort o el dany a éssers humans innocents o a les seves propietats.
2. Que l’Islam és la principal víctima dels atemptats terroristes realitzats per alguns grups que falsament s’autodenominen “islàmics”, pel fet que aquests atemptats no solament es cobren la vida de nombrosos musulmans, sinó que també perjudiquen la imatge de l’Islam, fan créixer els sentiments d’islamofòbia i serveixen als interessos dels seus enemics.
3. Que aquests grups tracten d’encobrir la seva desviació a través d’interpretacions falsejades i manipulades dels textos sagrats, en un intent de guanyar-se suports entre els musulmans o d’aconseguir nous adeptes. Aquest frau ha de ser denunciat amb força pels savis i líders islàmics de tot el món.
4. Que aquells que cometen actes terroristes violen els ensenyaments alcorànics més bàsics i es converteixen així en apòstates que han abandonat l’Islam.
5. Que és deure de tot musulmà lluitar activament contra el terrorisme, en consonància amb el mandat alcorànic que estableix l’obligació d’impedir que s’extengui la corrupció a la terra.
Acaben el seu document demanant al govern i als mitjans de comunicació espanyols que deixin d’utilitzar la paraula Islam o islamista a l’hora de qualificar aquests malfactors, i parlin simplement de terrorisme. Mercè Solé
La Comissió Islàmica d’Espanya ha emès una fatua condemnant el terrorisme i Al Qaeda. Un pas valent i interessant, que ajuda a anar més enllà dels prejudicis i dels tòpics. Les quatre planes de fatua són una reflexió a partir de textos de l’Alcorà que ressalten aspectes bàsics de la vida musulmana: la recerca del bé comú, el respecte als altres, la resposta al mal amb el bé, el perdó. Us en transcrivim les conclusions:
1. Que l’Islam rebutja el terrorisme en totes les seves manifestacions, bé es tracti de la mort o el dany a éssers humans innocents o a les seves propietats.
2. Que l’Islam és la principal víctima dels atemptats terroristes realitzats per alguns grups que falsament s’autodenominen “islàmics”, pel fet que aquests atemptats no solament es cobren la vida de nombrosos musulmans, sinó que també perjudiquen la imatge de l’Islam, fan créixer els sentiments d’islamofòbia i serveixen als interessos dels seus enemics.
3. Que aquests grups tracten d’encobrir la seva desviació a través d’interpretacions falsejades i manipulades dels textos sagrats, en un intent de guanyar-se suports entre els musulmans o d’aconseguir nous adeptes. Aquest frau ha de ser denunciat amb força pels savis i líders islàmics de tot el món.
4. Que aquells que cometen actes terroristes violen els ensenyaments alcorànics més bàsics i es converteixen així en apòstates que han abandonat l’Islam.
5. Que és deure de tot musulmà lluitar activament contra el terrorisme, en consonància amb el mandat alcorànic que estableix l’obligació d’impedir que s’estengui la corrupció a la terra.
Acaben el seu document demanant al govern i als mitjans de comunicació espanyols que deixin d’utilitzar la paraula Islam o islamista a l’hora de qualificar aquests malfactors, i parlin simplement de terrorisme. Mercè Solé
Publicat l'abril de 2005