4 de juny 2008

Una altra idea per a l’estiu: repassar la ciutat a peu

Per les vacances, no és obligatori intrentar fugir tots els dies, sinó que és bo quedar-se’n alguns al domicili habitual, perquè permet viure d’una altra manera, sense els atabalaments de la feina, el nostre poble o ciutat. Sobretot en aquest darrer cas, si vivim en una ciutat gran, un bon entreteniment pot ser recórrer a peu els carrers que habitualment recorrem en algun vehicle de transport, perquè això permet veure de més a prop la vida que allà s’hi viu. I, juntament amb això, anar a altres llocs de la ciutat més desconeguts, i recórre’ls igualment a peu. Josep Lligadas
(Publicat el juny del 2005)