10 de juny 2007

L'associació de veïns i veïnes del Poblenou (per Manel Andreu)

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou (AVPN), va néixer l’any 1972, en plena lluita antifranquista. En aquell temps hi havia una Comissió de Barri, integrada per militants obrers d’esquerra i també cristians compromesos amb el seu entorn. Aquesta Comissió de Barri va ser l’embrió de l’AVPN aprofitant les poques escletxes que donava la legalitat vigent. Poblenou, un barri eminentment obrer, tenia mancances de tota mena, com molts barris de Barcelona, Les dones i homes que formaven l’AVPN van canalitzar la seva lluita per aconseguir cobrir aquests dèficits, i aquest tarannà s’ha mantingut fins els nostres dies. Com a part vinculant del moviment veïnal de Barcelona, l’AVPN ha estat subjecte als diferents moments que s’han viscut, però sense afectar-li especialment la crisi generalitzada que van viure moltes associacions de veïns en la dècada dels vuitanta. Crec que es pot afirmar que ara el moviment veïnal ocupa el seu lloc i desenvolupa la seva funció, com el poden desenvolupar els sindicats i els partits polítics. Malgrat tenir un repte de renovació generacional, que moltes associacions de veïns no hem resolt del tot. El nostre funcionament intern intenta ser democràtic i participatiu. L’any 2005 ens vàrem adherir al Codi Ètic del Consell d’Associacions de Barcelona, que entre altres coses estableix que els càrrecs s’han de renovar periòdicament, - vuit anys com a màxim en els nostres estatuts -, cap responsable de la junta pot ser remunerat i si hi ha alguna persona treballant ha d’estar contractada legalment, com també és el nostre cas. El Codi Ètic estableix també que s’ha de fomentar la bona convivència i per tant és descarten actituds xenòfobes i insolidàries. Actualment passem dels 500 associats i la junta està formada per 15 persones. Com que Poblenou està en plena transformació vol dir que hi ha problemes i tensions. Bàsicament les nostres preocupacions estan centrades en temes d’habitatge, equipaments, patrimoni i convivència. Procurem treballar en xarxa juntament amb altres entitats i associacions de veïns. El Poblenou, un cop desenvolupats els diferents plans urbanístics, 22@ i altres, doblarà la seva població, i això esta generant desequilibris respecte a habitatge i equipaments. S’ha aconseguit que els 4.000 habitatges que es construeixin en el 22@, tots ells en règim protegit, una tercera part siguin pels veïns i veïnes del barri. La denúncia que fem en aquests moments és la lentitud en la seva execució així com també dels equipaments pendents. Una altra lluita que encara no ha acabat és la defensa de Can Ricart com a valor emblemàtic del patrimoni industrial del barri. De pràcticament anar tota la fàbrica a terra, actualment es preserva el 70%, però sense garantir el seu ús públic. Esperem aconseguir més del que hi ha en el procés que la Generalitat ha obert per declarar Can Ricart Bé Cultural d’Interès Nacional. Pel que fa al tema de la convivència, Poblenou te un índex del 15% de nouvinguts. Això fa que no sigui un barri excessivament conflictiu, però hi ha alguns punts preocupants. El barri té unes 150 famílies d’ètnia gitana en diferents assentaments i aquest fet genera tensió entre el veïnat. I també la desigual distribució del percentatge de l’alumnat immigrant en les escoles públiques. Per evitar que aquestes situacions vagin a més, l’AVPN formem part de la xarxa Apropem-nos on mitjançant un Pla de Desenvolupament Comunitari establim unes accions perquè el fenomen de la immigració sigui una oportunitat a compartir i no un problema. El punt d’acollida, els grups d’opinió, els intercanvis gastronòmics, xerrades interculturals, són eines que ajuden a fer aquest treball. Per acabar crec que som una entitat amb molta història al darrere i animats per afrontar els nous reptes.

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
Centre Cívic Can Felipa
Carrer Pallars, 277
Barcelona 08005
Tel. 932664441
www.elpoblenou.cat

1 comentari:

Anònim ha dit...

per que accepteu ordenadors de 2ª ma de les industries de guerra (Indra), enlloc de denunciar-les?