22 d’abr. 2008

Jesús. Aproximación histórica

Un llibre de José Antonio Pagola. Editorial PPC, Madrid 2007.
Aquest llibre, que ja s’esmentava en una “puntada” en el número passat, ofereix, exactament, això que diu el títol: una aproximació històrica a la persona de Jesús. Amb els coneixements de què es disposa en el moment actual, i amb una mirada atenta i afinada, l’autor presenta les dades que podem conèixer de la seva vida, i sobretot mostra quins eren els seus interessos, les seves preocupacions, les seves prioritats... quines coses considerava importants de cara a la vida i l’actuació de les persones, com realitzava ell mateix aquestes coses importants... i com vivia, entenia i presentava Déu i el projecte de Déu. I tot plegat, culminat en la seva vivència de la mort, primer com a amenaça i després com a fet ineludible, i la posterior experiència de la seva resurrecció per part dels deixebles.
És un llibre atractiu, ben escrit, que ens mostra un Jesús que el que busca és que tothom pugui viure amb plenitud i que ningú no sigui exclòs d’una vida digna i plena, i que transmet el seu convenciment que precisament aquesta és la voluntat de Déu. I un llibre, d’altra banda, que ajuda a entendre que el fet que diguem que Jesús és Déu fet home, no ha de voler dir que Jesús fos un personatge que tingués cap avantatge respecte a les incerteses i perplexitats de la condició humana: l’afirmació cristiana de la fe no diu que Jesús sapigués més coses que l’altra gent, sinó que diu que, en la seva manera de viure la vida humana, nosaltres hi veiem reflectit plenament Déu i el projecte de Déu. Josep Lligadas