17 d’abr. 2008

Manifest del Col·lectiu de Dones en l'Església


Perquè hi som,  • Voldríem en l’Església Catòlica una revisió dels ministeris ordenats, adaptats a les necessitats actuals.


  • Demanem una nova visió de les relacions en l’Església. Caldria que fossin horitzontals i paritàries, on la dona no sigui mai exclosa per raó de sexe.


  • Exigim un llenguatge inclusiu i nous símbols que ens visibilitzin, perquè hi som, donant testimoni de servei diaconal i ajudant a que la societat evolucioni cap a formes menys patriarcals.


  • Desitgem que dins l’Església sigui realitat la proclamació que Jesús ens va ensenyar: una relació gratuïta d’amistat amb Déu i entre nosaltres. (Jn 15,13 ss).

25 de març del 2008