25 de des. 2007

Al nostre bisbe de Barcelona

Ara que sou cardenal i la relació amb el bisbe de Roma i l’entorn vaticà de segur que serà un xic més fluida, no podríeu proposar des de dins mateix que es deixi de dir que els cardenals són “prínceps” de l’Església? Evangèlicament no es deu justificar per enlloc i seria enderrocar un petit obstacle dels tants que de vegades nosaltres mateixos ens posem al voltant nostre. I de fet és un detall sense importància que no ha de costar gens, i un detall és un gest, i els gestos de bona voluntat si reflecteixen aquesta voluntat bona mai no són inútils.
Josep Pascual